ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΥΚΙΝΗΣΙΑΣ

Σαν ευκινησία ορίζεται η ικανότητα του ατόμου να αλλάζει κατεύθυνση εύκολα και γρήγορα χωρίς να χάνει την ισορροπία του. Η ευκινησία απαιτεί δύναμη, μικρό χρόνο αντίδρασης, ταχύτητα, ισορροπία, γενική και ειδική αντοχή, δύναμη αντίδρασης και νευρομυϊκή συναρμογή.

Όλες οι παραπάνω ικανότητες προσφέρουν στην ευκινησία και η προπόνηση ευκινησίας προσφέρει στις περισσότερες από αυτές.

Στις ασκήσεις ευκινησίας το άτομο πρέπει να αντιδρά γρήγορα σε ένα εξωτερικό ερέθισμα, να ξεκινά γρήγορα να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, να είναι έτοιμο να αλλάξει κατεύθυνση ή να σταματήσει άμεσα. Οι ασκήσεις ευκινησίας πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένες που να δημιουργούν ένα γρήγορο παιχνίδι, με ροή, ρυθμό και επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Οι κινήσεις στην προπόνηση ευκινησίας μπορεί να είναι οριζόντιες, κάθετες, διαγώνιες και να αφορούν αλλαγή της κατεύθυνσης του σώματος ή μελών του σώματος. Οι ασκήσεις ευκινησίας δίνουν τη δυνατότητα για πολύπλευρη προπόνηση μέσα από ασκήσεις που προσφέρουν τη δυνατότητα του συναγωνισμού μέσα από ασκήσεις που μοιάζουν με παιχνίδι.

Οι ασκήσεις ευκινησίας συντελούν στην ανάπτυξη, της ταχύτητας εκκίνησης, της επιτάχυνσης, της επιβράδυνσης, του χρόνου αντίδρασης, της δύναμης αντίδρασης, της δυναμικής ισορροπίας και της γενικής αντοχής, καθώς αποτελούν τέλεια μορφή διαλειμματικής προπόνησης.
Η επιλογή των ασκήσεων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και ανάλογα με το στόχο και το επίπεδο φυσικής κατάστασης του γυμναζόμενου.