ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΟΝΗΣΗΣ

Η προπόνηση Δόνησης (Vibration Training) που εφαρμόζεται με το NEMES-BOSCO SYSTEM, είναι μια νέα μέθοδος εκγύμνασης. Οι κραδασμοί που προκαλούνται στον ασκούμενο, που στηρίζεται πάνω σε μια πλατφόρμα που δονείται, συλλέγονται από τους ιδιοδεκτικούς υποδοχείς και κατευθύνονται στα υψηλότερα κέντρα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, όπου και αξιολογείται η έντασή τους. Αντισταθμιστικά το νευρικό σύστημα αντιδρά με την ενεργοποίηση του μυοτατικού αντανακλαστικού για την υποστήριξη των αρθρώσεων και της θέσης του σώματος.

Οι νευρομυϊκές μηχανικές διεγέρσεις που προκαλούνται από την ειδική πλατφόρμα που παράγει ελεγχόμενους κραδασμούς, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και η αποτελεσματικότητά τους είναι άμεση και αποδεδειγμένη. Σε νέα εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης, εφαρμόστηκαν μηχανικές ταλαντώσεις (δονήσεις) με συγκεκριμένη συχνότητα η οποία προηγουμένως είχε προσδιοριστεί με ακρίβεια στους ασκούμενους από τον ενσωματωμένο ηλεκτρομυογράφο, τα αποτελέσματα ήταν πραγματικά εντυπωσιακά, και από επιστημονικής άποψης στατιστικά σημαντικά.

Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης, οι θετικές ορμονικές μεταβολές, αλλά και η αύξηση της οστικής πυκνότητας είναι μόνο ορισμένα από τα ιδιαίτερα θετικά οφέλη που συμβαίνουν στον ασκούμενο από την εφαρμογή του ερεθίσματος.

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την προπόνηση δόνησης

Οι σημαντικότεροι εμβιομηχανικοί παράμετροι που καθορίζουν τη αποτελεσματικότητα της προπόνησης δόνησης είναι:
• Η κάθετη μετατόπιση της πλατφόρμας που δονείται
• Ο αριθμός των δονήσεων που παράγονται ανά δευτερόλεπτο
• Η επιτάχυνση των δονήσεων και η ισχύς της κίνησης
• Η χρονική διάρκεια χρήσης της εφαρμογής του ερεθίσματος
• Το πρωτόκολλο προπόνησης που θα χρησιμοποιηθεί
• Η θέση του σώματος στην πλατφόρμα του μηχανήματος

NEMES – BOSCO SYSTEM

Το μηχάνημα NEMES-BOSCO SYSTEM, έχει ενσωματωμένο ηλεκτρομυογράφο που προσφέρει την δυνατότητα μέτρησης της ιδανικής συχνότητας με την οποία πρέπει να προπονείται ο ασκούμενος, έτσι ώστε να γυμνάζεται με ασφάλεια και αποτελεσματικά. Η ονομασία NEMES προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Neuromuscular – Mechanical – Stimulation και προκαλεί κάθετες μηχανικές ταλαντώσεις από 20 έως 55 Hz.