ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Πίεση αίματος είναι η δύναμη που ασκείται από τη ροή του αίματος στα τοιχώματα των αρτηριών. Η πίεση αίματος δεν είναι συνέχεια ίδια, αλλάζει συνεχώς, από στιγμή σε στιγμή, σύμφωνα με τις ανάγκες του σώματος. Σε μερικά άτομα η πίεση αίματος ανεβαίνει αρκετά πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα δημιουργώντας κινδύνους για την υγεία. Μερικοί από τους παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν την πίεση του αίματος είναι αδύνατον να επηρεαστούν (κληρονομικότητα, φύλο, ηλικία, φυλή), υπάρχουν όμως μερικοί παράγοντες που μπορούμε να ελέγξουμε (διατροφή, σωματική δραστηριότητα, αλκοόλ, κάπνισμα, άγχος).

Όταν μετράμε την πίεση παίρνουμε δύο τιμές, η μεγαλύτερη τιμή αφορά τη συστολική πίεση, δηλαδή η πίεση που ασκείται από τη συστολή του καρδιακού μυός για να στείλει το αίμα στην περιφέρεια, η μικρότερη τιμή αφορά τη διαστολική πίεση, δηλαδή την πίεση που ασκείται όταν ο καρδιακός μυς χαλαρώνει και επιστρέφει στην καρδιά.
Η μέτρηση της πίεσης εκφράζεται σε χιλιοστά της στήλης υδραργύρου π.χ. 120/80 mmHg.

Φυσιολογικές θεωρούνται οι τιμές που κυμαίνονται από 100-140/60-90 mmHg, υπερτασικά θεωρούνται τα άτομα που λαμβάνουν τιμές μεγαλύτερες από τις παραπάνω. Τα άτομα με υπέρταση αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις. Η υπέρταση στα πρώτα στάδια και όταν παρουσιάζεται με τιμές 159/99 mmHg μπορεί να ελεγχθεί με αλλαγές στον τρόπο διατροφής και διαβίωσης, τα άτομα με αρτηριακή πίεση μεγαλύτερη από 160/100 mmHg πρέπει να βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση και να λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για τον έλεγχο της υπέρτασης. Τα άτομα με υπέρταση πρέπει να ασκούνται με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους εφόσον η υπέρτασή τους ελέγχεται και πριν την άσκηση οι τιμές της πίεσης δεν είναι μεγαλύτερες από 180/110 mmHg.