ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑΣ

Η ευλυγισία επιτυγχάνεται μέσω των μυϊκών διατάσεων, οι μυϊκές διατάσεις συντελούν στην καλύτερη κινητικότητα των αρθρώσεων και την αποφυγή τραυματισμών. Οι μυς χάνουν μέρος της ελαστικότητάς τους από την εντατική προπόνηση, από την προπόνηση δύναμης, από ασκήσεις με περιορισμένη τροχιά κίνησης και πιθανόν από παλιούς τραυματισμούς. Με τις μυϊκές διατάσεις είναι δυνατόν να ελαττωθεί ο κίνδυνος των μυϊκών τραυματισμών και να αυξηθεί η ικανότητα απόδοσης. Η κινητικότητα επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως η αντανακλαστική σύσπαση …

Περισσότερα →

ΙΔΙΟΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Η ικανότητα να ορίζουμε τη θέση του σώματός μας στο χώρο, να καθορίζουμε με ακρίβεια τις κινήσεις των άνω και κάτω άκρων μας, να αντιλαμβανόμαστε και να καθορίζουμε την ακριβή θέση ενός οργάνου ή ενός εργαλείου στο χώρο εξαρτάται από τη λήψη, επεξεργασία, αξιολόγηση και αντίδραση σε ένα πλήθος πληροφοριών. Οι πληροφορίες φθάνουν στο σώμα με διάφορες μορφές, (ηλεκτρομαγνητικά για την όραση, μηχανικά για την αφή κ.α.). Για κάθε τύπο ερεθίσματος υπάρχουν διαφορετικοί υποδοχείς οι …

Περισσότερα →

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΟΝΗΣΗΣ

Η προπόνηση Δόνησης (Vibration Training) που εφαρμόζεται με το NEMES-BOSCO SYSTEM, είναι μια νέα μέθοδος εκγύμνασης. Οι κραδασμοί που προκαλούνται στον ασκούμενο, που στηρίζεται πάνω σε μια πλατφόρμα που δονείται, συλλέγονται από τους ιδιοδεκτικούς υποδοχείς και κατευθύνονται στα υψηλότερα κέντρα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, όπου και αξιολογείται η έντασή τους. Αντισταθμιστικά το νευρικό σύστημα αντιδρά με την ενεργοποίηση του μυοτατικού αντανακλαστικού για την υποστήριξη των αρθρώσεων και της θέσης του σώματος.

Οι νευρομυϊκές μηχανικές διεγέρσεις …

Περισσότερα →

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ

H πρόληψη τραυματισμών πρέπει να λειτουργεί σε τρία επίπεδα:
• Αποφυγή τραυματισμών (πρωτοβάθμια πρόληψη).
• Αποφυγή μόνιμων δυσλειτουργιών μετά από ένα τραυματισμό (δευτεροβάθμια πρόληψη).
• Μετά την αποκατάσταση λήψη μέτρων για να μην επαναληφθεί ο τραυματισμός (τριτοβάθμια πρόληψη).

Η πρωτοβάθμια πρόληψη τραυματισμών περιλαμβάνει το σωστό προγραμματισμό της προπόνησης σε προσωπικό επίπεδο. Αυτό περιλαμβάνει δοκιμασίες, μετρήσεις και αξιολογήσεις για την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ αγωνιστών και ανταγωνιστών σε όλες τις κινήσεις και όλους τους μυς που περιβάλλουν …

Περισσότερα →