ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Μέχρι πρόσφατα η προπόνηση με αντιστάσεις χρησιμοποιούνταν κυρίως για την αύξηση της μυϊκής μάζας (bodybuilding), γινόταν με τυχαίο πρόγραμμα προπόνησης και τα αποτελέσματα ήταν συνήθως τυχαία, μέσα από υπερβολικές προσπάθειες, ή ακόμη βασίζονταν στη χρήση φαρμακευτικών ουσιών. Με τα σημερινά δεδομένα η προπόνηση με αντιστάσεις μπορεί να βασίζεται σε επιστημονικό πρόγραμμα προπόνησης και χρησιμοποιείται για την αύξηση της μυϊκής δύναμης, την αύξηση της μυϊκής μάζας και την αποκατάσταση από τραυματισμούς τόσο στον μέσο άνθρωπο όσο και στους αθλητές.

Η προπόνηση με αντιστάσεις αποτελεί σημαντικό μέρος ενός προπονητικού προγράμματος, καθώς είναι απαραίτητη για την αύξηση προσαρμογών που αφορούν το νευρομυϊκό και μυοσκελετικό σύστημα, (μέγιστη δύναμη, ταχυδύναμη, μυϊκή αντοχή, μυϊκή υπερτροφία). Σαν μορφή αντίστασης στα προπονητικά προγράμματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα είδη αντίστασης, όπως το βάρος του σώματος, το βάρος ενός συνασκούμενου, αντίσταση από ελατήρια, αντίσταση από ένα σταθερό σημείο (ισομετρική προπόνηση), αντίσταση από ελαστικούς ιμάντες, αντίσταση από ελεύθερα βάρη και αντίσταση από μηχανήματα δύναμης.

Οι τρεις τελευταίες μορφές αντίστασης παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς παρουσιάζουν μεγαλύτερη εφαρμογή σαν μέσα αντίστασης, γιατί δίνουν τη δυνατότητα μεγάλης ποικιλίας ασκήσεων και ακόμη τη δυνατότητα ρύθμισης του μεγέθους της αντίστασης με μεγάλη ακρίβεια. Οι ελαστικοί ιμάντες προσφέρουν σταδιακά αυξανόμενη αντίσταση κατά τη διάρκεια της συγκεντρικής συστολής και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σαν μορφή αντίστασης κατά την αποκατάσταση τραυματισμών του μυοσκελετικού συστήματος. Η προπόνηση με αντιστάσεις είναι η πλέον δημοφιλής μέθοδος προπόνησης, αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα της προπόνησης με αντιστάσεις είναι γρήγορα και θεαματικά (αύξηση της δύναμης και της μυϊκής ανάπτυξης).