ΙΔΙΟΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Η ικανότητα να ορίζουμε τη θέση του σώματός μας στο χώρο, να καθορίζουμε με ακρίβεια τις κινήσεις των άνω και κάτω άκρων μας, να αντιλαμβανόμαστε και να καθορίζουμε την ακριβή θέση ενός οργάνου ή ενός εργαλείου στο χώρο εξαρτάται από τη λήψη, επεξεργασία, αξιολόγηση και αντίδραση σε ένα πλήθος πληροφοριών. Οι πληροφορίες φθάνουν στο σώμα με διάφορες μορφές, (ηλεκτρομαγνητικά για την όραση, μηχανικά για την αφή κ.α.). Για κάθε τύπο ερεθίσματος υπάρχουν διαφορετικοί υποδοχείς οι οποίοι μπορεί να είναι συγκεντρωμένοι σε αισθητήρια όργανα ή βρίσκονται διάσπαρτοι στην επιφάνεια ή στο εσωτερικό του σώματος. Κάθε τύπος αισθητικού κυττάρου είναι εξειδικευμένος για την καταγραφή του κατάλληλου ερεθίσματος, που με τη σειρά του οδηγεί σε συγκεκριμένες αισθητικές εντυπώσεις. Οι πληροφορίες που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον φθάνουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα μέσω των υποδοχέων των κυρίων αισθητικών οργάνων. Οι πληροφορίες του αφορούν τη στάση του σώματος, διαβιβάζονται από υποδοχείς που βρίσκονται στους μυς, στους τένοντες, στις αρθρώσεις, (ιδιοδεκτικοί υποδοχείς) και από το αιθουσιαίο όργανο. Στον έλεγχο των κινήσεων συμμετέχουν ο νωτιαίος μυελός, το εγκεφαλικό στέλεχος, ο εγκεφαλικός φλοιός, η παρεγκεφαλίδα, οι βασικοί πυρήνες (βασικά γάγγλια), ο οπτικός θάλαμος και άλλα υποφλοιώδη κέντρα.